SURVIVAL FASHION K

차세대 패션 디자이너 콘테스트

NOTICE


번호 제목 작성자 작성일 조회
  3차 심사 결과 발표   관리자   2018-08-13   618  
  2차 심사 합격자 발표   관리자   2018-07-25   720  
  2차 심사 관련 긴급 공지사항   관리자   2018-07-20   601  
  2차 심사장 위치 / 물품 하역 장소   관리자   2018-07-17   578  
  2차 심사 안내문 입니다.   관리자   2018-07-16   916  
  1차 심사 합격자 발표   관리자   2018-07-13   858  
1   2018 서바이벌 패션 K   관리자   2018-06-22   1,176